நூல் அறிமுகம்: வானவில் – ச.வீரமணி

சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், என்னுடைய பதின்பருவத்திலேயே அரசு வேலைக்கு வந்துவிட்டபோதிலும், என்னை முற்போக்குப் பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்ற உந்துதலைத் தந்தவை சோவியத் இலக்கியங்களாகும். மாக்சிம்…

Read More