சிறுகதை: வஞ்சனை முள்  – பூ. கீதா சுந்தர் 

புவனா ஐந்து வயது குட்டிப் பெண்… ரொம்ப சுட்டி. ஒரு வருடத்திற்கு முன் தன் தாயைப் பறிக் கொடுத்தாள். ” கணேசா, இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான்…

Read More