நூல் அறிமுகம்: மா.பாலகுமரனின் வஞ்சனை நாவல் – வே.சங்கர்

வஞ்சனை நாவலின், ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் தன் அனுபவத்தின் ஆழத்தையும், ஆக்ரோசமான மனப்போக்கையும் மிக நுட்பமாக முன்வைக்கிறது. அதன் தாக்கமும் வலியும் வாசிப்பாளர்களின் மன உறுதியை பதம் பார்ப்பதிலேயே…

Read More