பேசும் புத்தகம் | வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் *கரையும் உருவங்கள்* | வாசித்தவர்: திவ்யப்பிரியா.ர (Ss 166)

சிறுகதையின் பெயர்: கரையும் உருவங்கள் புத்தகம் : வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வண்ணநிலவன் வாசித்தவர்: திவ்யப்பிரியா.ர (Ss 166) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு…

Read More

பேசும் புத்தகம் | வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் *கரையும் உருவங்கள்* | வாசித்தவர்: பூ.கார்த்திகா (Ss 159)

சிறுகதையின் பெயர்: கரையும் உருவங்கள் புத்தகம் : வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வண்ணநிலவன் வாசித்தவர்: பூ.கார்த்திகா (Ss 159) முதுகலை கணிதம் II ஆண்டு, ஸ்ரீ…

Read More

பேசும் புத்தகம் | வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் *மிருகம்* | வாசித்தவர்: கலையரசி (Ss 136/2)

சிறுகதையின் பெயர்: மிருகம் புத்தகம் : வண்ணநிலவன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வண்ணநிலவன் வாசித்தவர்: கலையரசி (Ss 136/2) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More