நூல் அறிமுகம்: பிற்காலச் சோழர்களின் சமூக, பொருளியல் ஆய்வுகள் – மு.சிவகுருநாதன் 

(நொபொரு கராஷிமா எழுதிய, பாரதி புத்தகாலயம் வெளியீடான ‘வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம் – சோழர் காலம் (850-1300)’ என்னும் நூல் குறித்த பதிவு.) தமிழகத் தொல்லியல்…

Read More