ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்புக் குறுங்கவிதைகள்

1. அவர்கள் பசியாய் இருக்கிறார்கள் _____________________________ அவர்கள் பசியாய் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மனிதனின் மாமிசத்தை சாப்பிடுவதில்லை தாகமாய் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இரத்தத்தைக் குடிப்பதில்லை சிறியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால்…

Read More

வசந்ததீபனின் கவிதைகள்

சபிக்கப்பட்ட நிகழ் காலம் உதிர்ந்த இலைகள் உருண்டோடுகின்றன. சூறைக் காற்றின் ஒப்பாரியில் நிலத்தின் பெரு மூச்சு வெறுமையாய் விகசிக்கிறது. துயர் மீதூர சோகம் கனத்து மேகங்கள் துண்டு……

Read More

வசந்ததீபனின் கவிதைகள்

(1) அனல் சங்கீதம் காம சாத்தானே ஓடி விடு நாடி நரம்புகளில் உனது எக்காளம் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் நீராடினாலும் திரேகத்துள் உனது ஆரவாரக் கூச்சல் அடங்காத பெரு…

Read More

மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் – ஹிந்தியில் : காத்யாய்னீ | தமிழில் : வசந்ததீபன்

(1) உடல் இல்லாமலிருப்பது ___________________________________ உடல் இல்லாமலாகிறது ஒரு நாள் பெண்ணும் தலைகீழாகிப் போகிறாள் உலகம் முழுவதும் திடீரென்று. (2) தனிமையில் பெண்ணின் சிந்தனை ________________________________________ அமைதியின்…

Read More

மனுவே பதில் சொல் – வசந்ததீபன்

ஊர் மலம் அள்ளியிருக்கிறாயா ? சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்திருக்கிறாயா ? செப்டிக் டேங்க் அடைப்பெடுத்திருக்காயா ? இறந்த மிருகங்களை சுமந்திருக்காயா ? சாவுசேதி சொல்லி பசியோடு தாகத்தோடு…

Read More

கவிதை: உழுகுடிகளின் முழக்கத்தால் இந்தியாவில் விடியட்டும் – வசந்ததீபன்

உழுகுடிகளின் முழக்கத்தால் இந்தியாவில் விடியட்டும் ஜீவ நதிகளே.. பாடுங்கள் பரணி கீதங்கள் கோதுமை வயல்களே.. ஆடுங்கள் ஊழி நடனங்கள். வானமே.. பூச்சொரியுங்கள் காற்றே…பன்னீர் தெளியுங்கள் அவர்கள் செல்கிறார்கள்…

Read More

வசந்ததீபன் கவிதைகள்

(1) பறந்து களிக்கமுடியவில்லை கூண்டுக்கிளி நீந்திக் திளைக்க முடியவில்லை கண்ணாடித் தொட்டி மீன் வேர் பாய்ச்சி வெளியெங்கும் பரவ முடியவில்லை மண் சட்டியில் வளரும் செடி பாதைகளில்…

Read More

வசந்ததீபன் கவிதைகள்

(1) வெள்ளைக் கொடியில் தாயின் இதயம் _______________________________________ துப்பாக்கிக் குழலின் தொலைநோக்கி குறி பார்க்கிறது… காரிலிருந்து இறங்கும் அந்த மனிதனின் தலையை. அவன் மனைவி வருகிறாள்.. செல்ல…

Read More

வசந்ததீபன் கவிதைகள்

(1) கொதிக்கும் நிழல் ____________________________ வண்ணப்பெட்டி என்று எடுத்து விட்டான். வாசனை அதனை விட்டுப் பிரிய மனதைத் தூண்டவில்லை. நாடோடியின் முதுகில் கனக்கும் கூடாரமாய் அவனை அது…

Read More