அடையாளங்கள் நிர்மூலமாகும் – வசந்ததீபன்

காற்று எம் தோழன் நீர் எம் தெய்வம் வானும் பூமியும் எம் வீடு இயற்கை யாவும் எம் உறவு நீ மட்டுமேன்? பேத சாக்கடைக்குள் வாழ்கிறாய் எம்…

Read More

வசந்ததீபனின் கவிதைகள்

நதியலைகளில் மிதந்து செல்லும் மலர்கள் _______________________________ (1) இதயம் படபடக்கிறது எண்ணங்கள் கொந்தளிக்கின்றன உன் வருகையை எதிர் நோக்கி… விளக்கில் சுடர் அணையத் தடுமாறுகிறது அன்பை அதில்…

Read More

மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை: *விவரிக்க முடியாதது* – ஹிந்தியில் : அனாமிகா | தமிழில் : வசந்ததீபன்

விவரிக்க முடியாதது _____________________________________ ” தமது இடத்திலிருந்து விழுந்து எங்கேயும் வாழவில்லை கேசம் , பெண்கள் மற்றும் நகம் ” _ என பரஸ்பர சம்பந்தம்செய்து இருந்தார்…

Read More

நாற்றத்திற்குள் துருப்பிடித்த வாழ்வு( காயலான் கடைகளும்.. உதிரி மனிதர்களும்…) – வசந்ததீபன்

காயலான் கடை என்றும் பழைய இரும்புக்கடை என்றும் அழைக்கப்படும் உலகத்தில்… நாகரீக, கலாச்சார.. வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கும், வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு வாழும் மனித இயந்திரங்களின் துருப்பிடித்த வாழ்க்கையை…

Read More

சிறுகதை: அவரவர் மனசு – வசந்ததீபன்

” ஏங்க… சீக்கிரம்…ஓடி வாங்க… ” என்ற என் மனைவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு… கவிதை எழுதிக் கொண்டிருந்த பேனாவையும் , பேப்பரையும் அப்படியே போட்டு விட்டு…

Read More