வ.சு.வசந்தாவின் கவிதை : “இரை தேடும் பறவை”

இரை தேடும் பறவையே சபிக்காதே எங்கள் நிலத்தை இழந்து விட்டோம் கண்ணீரில் நனைந்து காலம் கடத்துகிறோம் நிலங்களை விற்றுத் தெருவில் நிற்கிறோம் நிற்பதற்கு நிழலும் இல்லை உறங்குவதற்கு…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – நீல மரமும் தங்க இறக்கைகளும் – வ.சு.வசந்தா

குழந்தைகள் உலகம் விசாலமானது. அங்கே பொய் கிடையாது. வன்மம் என்றால் என்னவென்று அறியாது‌. அன்பும் நட்பும் அளவின்றி கிடைக்கும். ஒருவர் தோள் மீது ஒருவர் கை போட்டு…

Read More

கொரோனா ஓலங்கள் – வசந்தா

கொரோனா ஓலங்கள் மஞ்சளின் ஈரம் காயவில்லை மணந்தவன் வாசம் நீங்கவில்லை வாழை மரமும் அகற்றவில்லை வந்தோர் எவரும் செல்லவில்லை அவிழ்த்த மாலை உலரவில்லை அழுகை நின்றிட வழியுமில்லை…

Read More