வசந்ததீபனின் கவிதைகள்

(1) ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சியின் புலம்பல் வழிபாடுகள் இடர்பாடுகள் தொடருது துயர் பாடுகள் ஆறு கடந்து போகிறது காற்று கடந்து போகிறது காலமும் கடந்து போகிறது வாடிய மலர்கள்…

Read More