புத்தக அறிமுகம்: “வாசிப்பது எப்படி?” – ஆசிரியை.ஜானகி ராமராஜ் 

வாசிப்புப் பழக்கம் குறைந்து போனதன் தரவீழ்ச்சியையும், அதனால் சமுதாயத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புகளையும் பற்றி ஒரு தெளிவான பார்வையுடன் அலசுகிறது இப்புத்தகம். நாம் சமூக இழிவென கருதும் தீண்டாமை,…

Read More