வாசிப்பை நேசிப்போம் – ச. சுப்பாராவ் | மதிப்புரை சரவணன் மாணிக்கவாசகம்

ஆசிரியர் குறிப்பு: இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக்கழகத்தில் பணிபுரிபவர். சிறுகதையாளர். மொழிபெயர்ப்பாளர். பெரும்பாலும் இடதுசாரி நூல்களை மொழிபெயர்த்தவர். இருபத்தைந்து நூல்களுக்கும் மேல் மொழிபெயர்த்தவர் இவர். இது மிகச்சிறிய கட்டுரை…

Read More