வாசித்தால் வானமும் வசப்படும் – ஜி. ராமகிருஷ்ணன் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர், சிபிஐ(எம்)

இந்தத் தலைப்பு கொஞ்சம் அதீதமாகத் தெரியலாம். ஆனால், அது சரியானதுதான். தான் படித்த ஒரு புத்தகம் பற்றி “ஒரு நூலின் மந்திர சக்தி” என அண்ணல் காந்திஜி…

Read More