கொரோனா ஹைக்கூ கவிதைகள் – வசு.வசந்தா

கொரோனா கொரோனாவால் விடுமுறை பிள்ளைக்கு களிப்பில்லை ஆன்லைன் வகுப்பு அழையாத விருந்தாளி அலைக்கழிக்கும் கோமாளி கொரோனா கொரோனா காலம் அப்பாவின் வடிகால் பிள்ளைகள் காலத்தின் கோலம் கணநேரத்தில்…

Read More