நூல் அறிமுகம்: நாராயணி கண்ணகியின் வாதி நாவல் – ந.பெரியசாமி

என்றேனும் ஒருநாள் சமதர்மம் பூக்கும் எனும் நம்பிக்கையோடு ஒரு பிரதேச மக்களின் வாழ்வியல் வாதையை, அந்நிலத்தின் பூர்வ கதையை நமக்கு சொல்லிச் செல்கிறது நாராயணி கண்ணகியின் ‘வாதி’…

Read More