நூல் அறிமுகம்: க.நா.சுப்ரமண்யமின் *வாழ்ந்தவர் கெட்டால் (புதினம்)* – சுமா ஜெயசீலன்

வாழ்ந்தவர் கெட்டால் (புதினம்) க.நா.சுப்ரமண்யம் போதிய அளவு படிக்காவிட்டாலும், சொத்து சுகம் சேர்க்கவும் அதைப் பெருக்கவும் சிலருக்குத் தெரியும் அப்படி ஒருவர். ஒரு தலைமுறை தழைத்தோங்கினாலும் அடுத்த…

Read More