நூல் அறிமுகம் : ஒளிவிளக்கு – பெரணமல்லூர் சேகரன்

தில்லி விவசாயிகள் இயக்கம்: வரவிருக்கும் காலத்திற்கான ஒளிவிளக்கு 12 விவசாய சங்கத் தலைவர்களின் அனுபவச் சித்திரம் தமிழில்..வீ.பா. கணேசன் பாரதி புத்தகாலயம் 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர்…

Read More

ஆப்கானிஸ்தான்: நேற்று – இன்று – நாளை | பேரா. விஜய் பிரசாத் | தமிழில்: வீ. பா. கணேசன்

(இந்திய சமூக விஞ்ஞான கழகம், சென்னை சார்பில் 24.09.2021 அன்று மாலை நடைபெற்ற இணையவழி கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரையின் சுருக்கமான தமிழ் வடிவம்) நண்பர்களே! தோழர்களே! இந்தக்…

Read More