புத்தக விமர்சனம்: மாவீரன் சிவாஜி (காவித்தலைவனல்ல, காவியத்தலைவன்) – கார்க்கி

சிவாஜி கோன் ஹோட்டா (யார் அந்த சிவாஜி) என்று கோவிந்த் பன்சாரே எழுதிய நூலே மாவீரன் சிவாஜி காவித்தலைவன் அல்ல காவியத்தலைவன் என்று செ.நடேசன் என்பவரால் தமிழில்…

Read More