நூல் அறிமுகம்: வீரப்பன் – வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் (4 பாகங்கள்) – செ.கா

நூல்: வீரப்பன் – வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் (4 பாகங்கள்) ஆசிரியர்: பெ.சிவசுப்பிரமணியம் வெளியீடு: சிவா மீடியா. மொத்தம் : 1734 பக்கங்கள் விலை : ரூ.1700/- வரலாற்றில்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களின் “வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும்” – பேரா.நா.மணி

நூல்: “வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும்” ஆசிரியர்: பெ. சிவசுப்பிரமணியம் நூலின் விலை: ரூபாய்: 400/- வெளியீடு: 1998 ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் மாதம், மேற்கு வங்க மாநிலத்தில்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: பெ. சிவசுப்பிரமணியம் “வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும்” –  யாழினி ஆறுமுகம் 

வீரப்பன் என்கிற ஒற்றை பிம்பம் 90 களில் ஏற்படுத்திய தனி மனித சாகசத்தை பெருமிதமாக உணர்ந்த பல ஆயிரம் பேர்களில் நாமும் ஒருவராக இருந்திருக்க கூடும். சாகசத்தை…

Read More