நூல் அறிமுகம்: பாமயன் எழுதிய *வேளாண்மையின் விடுதலை…!* – ராமசாமி விஸ்வநாதன் TNSF 

பாமயன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வேளாண் தொடர்பான ஆழ்ந்த தரவுகளுடன் கூடிய புத்தகங்களை எழுதிக் கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் இந்த கட்டுரை தொகுப்பு மிகவும் காட்டமான கருத்துக்களை,…

Read More