*வெளுப்பு* குறுங்கதை – இரா. கலையரசி

வெள்ளாவி தான் வைக்கனும்..அப்பப்பா எவ்வளவு துணி.? முன்னெல்லாம் கழுதை மேல் ஏற்றிக் கொண்டு போவார்கள். இப்ப குட்டி யானையில் தான் போறாங்க. அழுக்கு துணியை ஒண்ணு கூட்டி…

Read More