‘ஏழுதலை முறைகள்’, ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர் அலெக்ஸ் ஹேலி தன் மூதாதையர்களைத் தேடிக் கண்டடையும் கதை – பெ.விஜயகுமார்.

அமெரிக்கா கண்டத்தின் பூர்வகுடிகளான செவ்விந்தியர்களைக் கொன்று குவித்து அவர்களின் நிலப்பரப்பை ஆக்கிரமித்து தனது சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்தது அன்றைய பிரிட்டிஷ் அரசு என்ற வரலாற்று உண்மை நாமறிந்ததே. பிரான்சு,…

Read More