வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் ரோமியோ ஜுலியட் நாடகம் (இன வெறி அறியா காதல் – பாகம்1) : தமிழில் – தங்கேஸ்

இடம் : வெரேனா வீதி பொழுது – பகல் பாத்திரங்கள் கேபுலட் குடும்பத்தின் வேலைக்காரர்கள் சாம்சன் மற்றும் கிரிகரி கேபுலட்அவர் மனைவி திருமதி கேபுலட் மற்றும் உறவினன்…

Read More