அறைக்குள் வந்த ஆப்பிரிக்க வானம்

ஆப்பிரிக்க இலக்கியமும், தலித் புரட்சியும். கடந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால வாழ்வியலையும் கற்பனைகளின் புனைவுகளையும் சுமந்து கொண்டு கதை கட்டுரை சிறுகதை நாடகம் என தனித்தனி தொகுப்புகளாக…

Read More