வேட்டை… கவிதை நூல் அறிமுகம்

‘வெள்ளத்து அனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அனையது உயர்வு’ என்பது குறள். அதற்கேற்ப இந்நூலாசிரியர் தான் கேட்டவற்றை, தன் கண் முன்னே கண்டவற்றை, தான் அனுபவித்தவற்றை, கவிதைகளாய்…

Read More

அமீபா கவிதைகள்

தன்மை ********** ஒரு முட்டாள் தனத்தை சிறு குழந்தையை போல் மடியில் கிடத்தி கொஞ்சி தோளில் தூக்கிக்கொண்டு நடக்கிறீர்கள். மேலெல்லாம் கக்கி வைப்பதை புன்னகைத்தபடி பெரிய மனிதத்தனத்தோடு…

Read More