நூல்அறிமுகம் : ஆர் எஸ் எஸ் : இந்தியாவிற்கு ஓர் அச்சுறுத்தல்-சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

“ ஆர் எஸ் எஸ் மத நல்லிணக்கத்திற்கு மட்டும் அச்சுறுத்தல் இல்லை என இப்புத்தகம் காட்டுகிறது .அது விடுக்கும் சவால் இன்னும் பரந்துபட்டது . அது ஜனநாயக…

Read More

அகிம்சை என்பது கோழைத்தனம்  என்று எங்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டது:  ஆர்எஸ்எஸ்ஸிலிருந்து விலகிய தலித் ஆர்வலர் பன்வர் மேக்வன்ஷி | தமிழில் தா.சந்திரகுரு

’வேத வன்முறை என்பது வன்முறை அல்ல என்று அனைத்து பிராமண வேதங்களிலும் கூறப்படுவதன் மூலம், வன்முறைக்கு எப்போதும் உயர்ந்த இடம் ஒன்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளுக்குள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது’ என்று…

Read More