சிறுகதை: இழப்பின் அதிர்வுகள்..! – அல்லிஉதயன்

தலைக்கு ஒரு வேலை. இவனுக்கு ஃப்ளக்ஸ் போர்டு கட்டுதல். “நா உள்ளருந்து பாக்குறே சிவா… நாகராஜ அனுப்பு…” என்றான். சிவா கால் மாற்றி நின்றான். “அதுக்குன்னு ஒரு…

Read More