தேநீர் கவிதை – இரா. கலையரசி

விடியல் மெல்ல எட்டிப்பார்த்து இரவின் ரகசியங்களை பேசியபடி மனிதர்களைக் காண வந்துவிட்டது. பொட்டிட்டு அலங்கரித்த பால்சட்டி அக்கினியின் நாக்குகளில் சூடேறியபடி வாடிக்கையாளரை வரவேற்கிறது. தேநீரின் சாயத்தை இழுத்து…

Read More