கவிதை : விடுதலைப் போரில் வேடிக்கை பார்த்தவர் – ச.லிங்கராசு

பக்தியின் போதையை பலருக்கும் ஊட்டியே பாடங்கள் எடுத்திடுவோம் – பெரும் மாடங்கள் கட்டிடுவோம் – இதுவே முக்திக்கு வழி என முழங்கியே அவர்தம் மூளையை துவைத்திடுவோம் –…

Read More