பேசும் புத்தகம் | விக்கிரமாதித்தன் விசித்திர கதைகள் *ஆத்திரத்தால் அறிவிழந்த மன்னன்* | வாசித்தவர்: ல. சிவகாமி (ss 46)

சிறுகதையின் பெயர்: ஆத்திரத்தால் அறிவிழந்த மன்னன் புத்தகம் : விக்கிரமாதித்தன் விசித்திர கதைகள் ஆசிரியர் : எஸ்.பி.சின்னசாமி வாசித்தவர்: ல. சிவகாமி (ss 46) இந்த சிறுகதை,…

Read More