நூல் அறிமுகம்: சமயவேலின் ‘கண்மாய்க்கரை நாகரிகம்’. கோ.வசந்தகுமாரின் ‘அரூப நர்த்தனம்’ – ச.வின்சென்ட்

கண்மாய்க்கரை ஆட்டங்களும் அரூப நர்த்தனங்களும் சமயவேலையும் வசந்தகுமாரனையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து விமர்சனம் செய்வதற்கு இருவரிடமும் என்ன ஒற்றுமைகளைக் கண்டீர்கள் என்பன போன்ற கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்ல இது…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தமிழில் ச.வின்செண்ட்டின் “பண்பாட்டு முகப்பில்” – சுப்ரபாரதிமணீயன்

”நான் யாருக்காக எழுதுகிறேன். அணி வகுத்துச் சொல்லும் படைக்கு முன்னணியில் செல்பவர்களுக்காக பன்னாட்டுப் பெரும் போராட்டத்தை நடத்தி வருபவர்களுக்காக எழுதுகிறேன். அதில் பெறும் வெற்றி எல்லைகளற்ற, வகுப்புகளற்ற…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தமிழில் பேரா. ச. வின்சென்ட் உருமாற்றம் – பொன் விஜி

அன்பான நண்பர்களே, இப்படியாகத் தொடங்குகிறது சிறுகதைகள். தனது நீண்ட நித்திரைக்குப் பின், கனவு கண்டு விழித்த போது, தான் ஒரு இராட்சத வண்டாக உருமாறியிருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்படும்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தமிழவனின் கருஞ்சிவப்பு ஈசல்கள் – ச. வின்சென்ட்

ஈசல்களும் வரலாறும் ஒரு சிறுகதையில் கதை இருக்கும், அதாவது முடிச்சோடு கூடிய நிகழ்ச்சி இருக்கும். ஒரு முக்கிய பாத்திரம் இருக்கும், வாசகனிடம் ஒரு உணர்ச்சி எழுப்பப்படும், கதை…

Read More