சாதிக் ரசூல் கவிதைகள்

1) VIP ———- எந்த வேலையும் செய்யாத எனக்கொரு வேலை கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது எந்த வேலையும் செய்யாத என்னைக் கண்காணிக்கும் வேலையை நீயே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறாய் இருவரும்…

Read More