விரலால் சிந்திப்பவர்கள் – புத்தக விமர்சனம் | கார்த்திக் குமார்

#Bookday நெல்லை புத்தகத் திருவிழாவில் வாங்கிய புத்தகம் விரலால் சிந்திப்பவர்கள். புத்தகம் பேசுது இதழில் தொடராக படித்திருந்தாலும் ஒரே புத்தகத்தில் பல எழுத்தாளர்களை பற்றி படிப்பது ஒரு…

Read More