நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் ச. சுப்பாராவ்-ன் *விரலால் சிந்திப்பவர்கள்* – கார்த்தி டாவின்சி

நூல்: விரலால் சிந்திப்பவர்கள் ஆசிரியர்: எழுத்தாளர் ச. சுப்பாராவ் வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம் முதல் பதிப்பு: 2019- டிசம்பர் புத்தகம் வாங்க: https://thamizhbooks.com/product/viralal-sindhippavarkal/ விரலால் சிந்திப்பவர்கள் என்கிற…

Read More

நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் ச. சுப்பாராவ்-ன் *விரலால் சிந்திப்பவர்கள்* – விமல்ராஜ்

நூல்: விரலால் சிந்திப்பவர்கள் ஆசிரியர்: எழுத்தாளர் ச. சுப்பாராவ் வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம் முதல் பதிப்பு: 2019- டிசம்பர் புத்தகம் வாங்க: https://thamizhbooks.com/product/viralal-sindhippavarkal/ முதல் கொரோனா அலையில்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் ச. சுப்பாராவ்-ன் *விரலால் சிந்திப்பவர்கள்* – மந்திரமூர்த்தி

நூல்: விரலால் சிந்திப்பவர்கள் ஆசிரியர்: எழுத்தாளர் ச. சுப்பாராவ் வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம் முதல் பதிப்பு: 2019- டிசம்பர் புத்தகம் வாங்க: https://thamizhbooks.com/product/viralal-sindhippavarkal/ விரலால் சிந்திப்பவர்கள் என்ற…

Read More