கி.சிவஞானம் கவிதைகள்

விற்பனைப் பொருள் ***************************** விற்பனைப் பிரிவின் பெண்கள் பகுதியில் கால்கடுக்க நின்றபடி வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணங்களுக்கேற்ப விரித்துப் போடுகிறாள் பலவித ஆடைகளை. நிறங்களில் திருப்தியுறாமலும் வடிவங்களில் விருப்பமற்றும் விலைப்…

Read More