தொடர் 40: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

கிழக்கு ஐரோப்பிய சினிமா போலந்து திரைப்படங்கள்-1 கிழக்கு ஐரோப்பிய சினிமாவில் ஜெர்மன் நாஜி ஆக்கிரமிப்பும், ஹிட்லரின் கொடிய ஜெஸ்டபோ போலீஸ் எஸ்.எஸ். படையினரின் கொடுமைகளோடு நரகமயமான அவர்கள்…

Read More

தொடர் 39: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

கிழக்கு ஐரோப்பிய சினிமா செக்- திரைப்படங்கள் இந்நாளை செக் குடியரசு, அந்நாளில் செக்கோஸ்லோவாகியா, . இப்பெயரை என் பள்ளி நாட்களில் மூன்று விதமாக நான்கு பையன்கள் உச்சரிப்பார்கள்.…

Read More

தொடர் 31: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

இங்கிலீஷ் சினிமா விட்டல்ராவ் ஆங்கில சினிமா என்று தமிழில் சொல்லுவதை தேவைப்படுமிடங்களில் “இங்கிலீஷ் சினிமா” என்று எழுதுகிறேன். “ஒரு இங்கிலீஷ் பிக்சருக்குப் போலாம்.” “இம்பீரியல்லே இங்கிலீஷ் படம்…

Read More

தொடர் 30: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

பிரெஞ்சு சினிமா -3 புதிய அலை செய்ன்! . பாரிஸ் நகரில் ஓடும் புகழ்பெற்ற அழகிய ஆறு, இதன் அழகிலும் இது இருப்பதின் பெருமையிலும் எழுதப்பட்ட பிரெஞ்சு…

Read More

தொடர் 29: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

பிரெஞ்சு சினிமா – 2 விட்டல்ராவ் ஐரோப்பிய சினிமாவின் கதை சங்கதியை கிரேக்க புராணக் கதைகளும் ரோமானிய அரசியல் விசயங்களும் மற்றும் பைபிள், ஷேக்ஸ்பியர்களும் அவ்வப்போது நேரடியாகவும்,…

Read More

தொடர் 28: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

ஃபிரெஞ்சு சினிமா- 1 விட்டல்ராவ் உலக சினிமாவுக்கு பெரும் பங்காற்றிய நாடுகளில் ஃபிரான்ஸ் மிக முக்கியமானது. பின்னர் புறப்பட்ட புதிய அலை சினிமாவுக்கும் பிரான்ஸ் முக்கிய பொறுப்பு…

Read More

தொடர் 26: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

ஜெர்மன் சினிமா ஒன்று – விட்டல்ராவ் ஒவ்வொரு நாட்டு சினிமாவும் அதன் மௌனப்படங்களின் செழுமையிலிருந்து தனக்கான உன்னத வடிவை பேசும் படத்துக்கு கொண்டு சென்றதை உலக சினிமா…

Read More

தொடர் 25: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

இத்தாலி – 3 ஃபெல்லினி மற்றும் அண்டோனியோனி நையாண்டி என்பது கவிதை, கதை, நாடகம் என தொடங்கி, சினிமாவின் ஓர் அங்கமாயும் விளங்கலாயிற்று. தமிழில் சிறுகதைகள் சிலவற்றில்…

Read More

தொடர் 24: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

இத்தாலி- 2 லூசினோவிஸ் கோண்டி பசோலினி இத்தாலிய திரைப்பட மேதைகளில் லூசினோவிஸ்கோண்டி (LUCHINO VISCONTI) குறிப்பிடத்தக்கவர். முப்பதுகளின் இறுதியில் புகழ்வாய்ந்த பிரெஞ்சு திரைப்பட மேதை ழான் ரென்வாரிடம்…

Read More