வியர்வையின் நன்றி! கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

நான் பார்த்தும் இருக்கிறேன் கேள்விப் பட்டும் இருக்கிறேன்! கருப்புசாமியால் கொண்டு வரப்பட்ட ‘காபி’சொம்பு தண்ணீர் தெளித்து எடுத்து…. குவளையில் ஊற்றி குடித்தக் கம்பத்துக் காரரை! காலி சொம்பு…

Read More