ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – 1650 முன்ன ஒரு காலத்திலே – ப.பாக்ய லக்ஷ்மி

இந்த புத்தகத்தின் அட்டைப்படத்தை பார்த்தவுடன் எனது மகனின் ஞாபகம் வந்தது. ஒரு சிறுமி ஒரு நாயுடன் இருக்கும், வளர்ப்பு பிராணி மீது ஈர்ப்புடையவர் எனது மகன், குறிப்பாக…

Read More

நூல் அறிமுகம்: பென்சில்களின் அட்டகாசம் – சங்கர்

சிறார் இலக்கியத்துக்குள் நுழைவது என்பது, நாமே நமது சிறு வயது காலத்திற்குள் நுழைவது போன்றது. அந்த உலகம் எந்தக் கவலையும் இல்லாமல் படிப்பு, விளையாட்டு, நண்பர்கள், ஆசிரியர்,…

Read More