கிரிக்கெட்டும், உள் உறை அரசியலும்

ஏன் ”பேட்டிங்” ”பொவ்லிங்கை”விட உயர்வாக ரசிகர்கள் கருதுகிறார்கள்.? ஏன் பொவ்லிங் சூப்பர் ஸ்டார் பல்வங்கர் பலூவின்( 1876- 1955) திறமை மதிக்கப்படவில்லை? பதிவாகவில்லை?. ஏன் பலூவின் இடதுகை…

Read More

உலக வங்கியும் – அறிக்கை போரும் – வே. மீனாட்சி சுந்தரம்

உலக வங்கி ஆண்டுதோறும் வெளியிடும் 189 நாடுகளில் “தொழில்கள் செய்ய வசதிகளின் தரவரிசை” அறிக்கை” (ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்) வெளியிடுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்துள்ளது என்று 20,…

Read More

அஞ்சலி: தோழர் டி.எல் என்ற மானுடன் – வே. மீனாட்சி சுந்தரம்

தோழர் டி.எல் என்ற மானுடன் மீனாட்சி சுந்தரம் என்ற நான் தோழர் டி. லட்சுமணன் என்ற பாட்டாளிவரக்க போராளியின் சக தோழன் ஆவேன். அவர் 1937ல் பிறந்தார்,நான்…

Read More