கவிவாணனின் கவிதை

உயர்த்தப்படுவதும் உயர்த்துவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டதும் எதுவெனக் கொள்ளும் போது. உயர்த்துவதின் அர்த்தங்கள் வெகு மனிதர்களின் நரம்புகளை பிரித்தெடுத்துக் கொண்டே செல்கின்றன. பிரிப்பதும் பிரித்தாளுவதும் ஒற்றை..ஒற்றைப் பிறப்பென கொண்டாடுவதும் எத்தனை…

Read More

ஆண் தாய் கவிதை – சரவிபி ரோசிசந்திரா

ஆத்மார்த்த அன்புதனில் உறவுக்கு உணர்வளித்தாய் புதிய பார்வைதனில் புதுவாழ்வு எனக்களித்தாய் முகம் வாடிப்போனால் உன் மூச்சுக்காற்று கேள்விக் கேட்கும் குரல் மாறிப்போனால் நின்தீந்தமிழ் மகிழ வைக்கும் உடல்…

Read More

பெண் குயிலின் பெரும்பாடு – வே. சங்கர்

சூழலியல் கட்டுரை இப்பூமிப்பந்தின் பூர்வகுடிகளான பறவையினத்திற்கென்று ஒரு வசீகரமுண்டு. அதன் உடலமைப்பு, சிறகின் வண்ணம், குரலின் மென்மை, கூடமைக்கும் முறை, இணையைக் கவரும் உக்தி, பறக்கும் தன்மை…

Read More

பாலைப் பறவையின் குரல் கவிதை

தப்பு நடக்குது தப்பு நடக்குது பாதிக்கப்பட்டவர் புலம்புகிறார் மற்றவர்கள் போரடிக்கிறார் என்கிறார்கள் படகின் இருமருங்கிலும் அழியும் கோலங்களை தூறல் போடுகிறது கனிகள் கனிந்திருக்கின்றன பசி தீர்ந்த பறவைகள்…

Read More

எங்கிருந்தோ ஒரு குரல் கவிதை – வில்லியம்ஸ்

அகவை இருபதிருக்கும் அப்போது ஆசை வந்தது மீசை வந்தது கன்னத்தில் பருக்கள் வந்தன கண்டிப்பாய் காதல் வந்தது காதலுடன் கவிதையும் வந்தது உடலின் சுரப்பிகள் உசுப்பி விட…

Read More