தேனி சுந்தர் எழுதிய “ஓங்கூட்டு டூணா..!” நூல் அறிமுகம்

டார்வின், புகழ்மதியோட அப்பா.. எனது மரியாதைக்குரிய நண்பர்.. குழந்தை நேய ஆசிரியர்.. சிறார் புத்தக எழுத்தாளர்..‌ அறிவியல் செயல்பாட்டாளர்.. இந்தப் புத்தகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டது.. “நடிகர்”.. இத்தனை…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தேனி சுந்தரின் ஓங்கூட்டு டூணா..! – து.பா.பரமேஸ்வரி

நூல் : ஓங்கூட்டு டூணா ஆசிரியர் : தேனி சுந்தர் விலை : ரூ.₹90 வெளியீடு : பாரதி புத்தகாலயம் தொடர்புக்கு : 044 – 24332424…

Read More