ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 22 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

வானொலி நேயர்கள் பலருக்கும், தொலைதூரத்திலிருந்து வரும் வானொலி ஒலிபரப்பினை தனது இல்லத்திலிருந்தவாறு கேட்பது பிடிக்கும். இதைக் கேட்பது என்று சொல்வதை விட ‘பிடிப்பது’ எனலாம். அதற்குக் காரணம்,…

Read More

ஸ்பெக்ட்ரம் போர்: அமெச்சூர் வானொலிக்குள்ளே – 21 | தங்க.ஜெய்சக்திவேல்

வானொலி ஒலிபரப்புகளைக் கேட்பதற்கும் ஒலிபரப்புவதற்கும் ஒரு சில இடங்கள் சிறந்தவைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இதனால் தான் வெளிநாடுகளில் உள்ள ஒலிபரப்பாளர்கள் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை சிறந்த இடங்களைத் தேடி…

Read More