மக்கள் இசை கட்டுரை – இரா.இரமணன்

நமது கிராமப்புறங்களில் ஏற்றம் இறைப்போர், களை எடுப்போர், துணி துவைப்பவர், விறகு வெட்டுவோர் களைப்பு தெரியாமல் இருக்க பாடுவதைக் காணலாம். இதை பல கவிஞர்கள் தங்கள் பாடல்களில்…

Read More

மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள்: வால்ட் விட்மன் | தமிழில் தங்கேஸ்

அமெரிக்கக் கவிஞர் வால்ட் விட்மென் (31-05-1819 to 26-03-1892) . புதுக்கவிதைகளின் பிதா மகன் அவரின் புல்லின் இதழ்கள் என்ற கவிதை தொகுப்பிலிருந்து கவிதை 1 GOOD…

Read More

மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள்: வால்ட் விட்மன் | தமிழில் தங்கேஸ்

வால்ட் விட்மன் அறிமுகம் வால்ட் விட்மன் (Walt Whitman, மே 31, 1819 – மார்ச் 26, 1892) ஒரு அமெரிக்கக் கவிஞர், இதழாளர் மற்றும் கட்டுரையாளர்.…

Read More