தொடர் 43 : பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

சோவியத் – ரஷ்ய சினிமா ரஷ்ய திரைப்படங்கள் -2 தோல்ஸ்தோயும், தாஸ்தாவெஸ்கியும் ஷேக்ஸ்பியரும் உலகத் திரைப்படங்களாக – அவற்றின் அசல் மொழியிலிருந்து பிற மொழிகளில் திரைப்படங்களாகியுள்ளன. உலக…

Read More