தண்ணீர் தொட்டியில் சாதி மலம் கவிதை – பிச்சுமணி

தண்ணீர் டேங்கில் மலம் கலந்தது கேட்டு பேண்ட சாதி பெருமை அவளுக்கும் கலந்திருக்கிறது டீக்கடை இரட்டை டம்ளரில் ஒற்றை டம்ளர் எச்சில் உசந்ததுயென உள்ளுக்குள் கர்வம் உண்டவளுக்கு…

Read More