ஒரு நிப்பாண்டியின் தொழில்நுட்ப சாகசங்கள் – ஆயிஷா.இரா.நடராசன்

ஆல்பர்ட்ஐன்ஸ்டீன்பேனா, மகாத்மாகாந்திபயன்படுத்தியபேனா, நமதுஅரசியல்சட்டத்தைஅண்ணல்அம்பேத்கர்எழுதியபேனாஇவற்றைஆய்வுசெய்தஒருநிப்பாண்டியின்கதைஇது. எந்த இயற்பியல் பொருளாவது உயிர் வாழுமா, ஆனால் நீரூற்றுப் பேனா ரிப்பேர்காரர் தனது பேனாக்களோடு பேசுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவருக்கு ஓம்ஸ் விதி…

Read More