கலையின் கவிதைகள்

அலையும் நுரையும் **************************** தன்னிடம் வரும் எல்லோரையும் தலைக் குப்புற அடித்தாவது குளிக்க வைத்து விடுகிறது ஆனால் தான் மட்டும் எந்நாளும் அரைகுறையாகவே குளித்துக் கொண்டு இருக்கிறது…

Read More