கார்கவியின் கவிதைகள்

வயது தடையில்லை ************************* முகம் மறைத்த வெண்நறையை இதழ் பிதுக்கி ஊதிய நொடிகளில் விட்டுப்போன நம்பிக்கையும் கடந்து போன நேற்றும் காற்றோடு பறந்து விடுகிறது…..! நடைபாதை வழியெல்லாம்…

Read More