சூர்யமித்திரன் கவிதைகள்

சிறகிருந்தால் ******************* பெய்யும் பருவமழைக்குச் சீதனமாய் மண் முளைக்கும் புல் பெருவெளியில்.. டன் கணக்கில் மேய்ந்த நூற்றைதாண்டும் கோமாதாக்கள் திடீரென அலைபாய்ந்த வெள்ளத்தில் சிக்க புல் நிறைந்த…

Read More