ZAMPANO

தொடர் 36: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

கிழக்கு ஐரோப்பிய சினிமா ஹங்கேரிய திரைப்படங்கள் கிழக்கு ஐரோப்பிய சினிமா எனும்போது முக்கியமாக ஹங்கேரி, செக் குடியரசு (பழைய செக்கோஸ்லோ வாகியா), போலந்து மற்றும் சோவியத் ரஸ்யா…

Read More