தமிழ்க் கவிதையும், ஆங்கில மொழியாக்கமும் – ரிஸ்கா முக்தார் | ஆங்கிலத்தில் – ஸ்ரீவத்ஸா“Share my life
Take me for what I am
‘Cause I’ll never change
All my colors for you”

Those are the opening lines of a wonderful song by the late Whitney Houston. If you like me, if you love me, let it be for who I am, as I am, says poet Riska Mukthar in this lyrical poem in Tamil which has been reproduced here with her prior permission alongside an English translation by moi:

என்னை நானே பணயம் வைத்து
இனி ஒருபோதும்
என் அன்பை
யாருக்கும்
நிரூபிக்கப்போவதில்லை
என்னை நானே ஒப்புக்கொடுத்து
இனி ஒருபோதும்
என் பிரியத்தை
யாரிடமும்
மெய்ப்பிக்கப்போவதில்லை
என்னை நானே பலியிட்டு
இனி ஒருபோதும்
என் காதலை
யாருக்கும்
புரிய வைக்கப்போவதில்லை
யாரும்
சீண்டாத
கல்லறைப் பூவென
நாளெல்லாம்
என் பெருநேசம்
பூத்து உதிர்ந்து
மண்ணோடு போனாலும்
சரியே
இனி ஒருபோதும்
என் பேரன்பை
யாரிடமும்
நான்
ஒப்புவிக்கப்போவதில்லை!!!

ரிஸ்கா முக்தார்
Hereafter,
I am not going to
keep myself
at stake
to prove my love
to anyone ever.
Hereafter,
I am not going to
betray myself
to establish
my affection as true
to anyone ever.
Hereafter,
I am not going to
sacrifice myself
to make my love
be understood
by anyone ever.
It is alright
if my vast affection
blossom and wither all day
as the flowers
on the grave
untouched by anyone.
Hereafter,
I am not going to
handover
my vast love
to anyone ever.

~Sri :: Noida